Date   (dd/mm/yy) Program Time
16-12-2016
to
13-01-2017
Dhanurmasam

Goda Ashtothram Seva Kalam, Theertha Prasadha Goshti

05:30 AM 
11-1-2017
to
13-1-2017
 Neeratothsavalu

Goda Amma Variki Thirumanjanam

09:30 AM
28-12-2016 Adhyayanotsavalu

Tholakkam      

06:00 PM
29-12-2016
to
07-01-2017
Pagalpattu Sevakalam 09:00 AM
08-01-2017
to
17-01-2017
Rapatthu sevakalam 06:00 PM
17-01-2017 Nammalvarla Mokshotsavam 06:30 PM
18-1-2017 Eayal Goshti,Satthumurai 09:00 AM
27-12-2016  Vishesa Uthsavalu

Thondaradippodi Aalwar Thirunakshatram

_____
08-01-2017  Vykunta Ekadasi

Vykunta Dwara Darshanam, Andru Ivvulagam Pasuram, Deepotsavam

05:00 AM
09-01-2017 Pedda Jeeyar Swamiji’s Paramapadhotsavam 10:00 AM
11-01-2017  Kudarai Uthsavam _____
13-01-2017  Sri Goda Ranganatha Kalyanam

Edurukolu Uthsavam

&

Kalyanothsavam

 

10:00 AM

&

05:00 PM

15-01-2017  Dhaanya Sangrahanam 09:00 AM

The post Dhanurmasam Program Details – Divya Saketham appeared first on chinnajeeyar.

Source: Varija News