With the Blessings of Sri Sri Sri Tridandi Chinnajeeyar Swamiji

All are invited to Sri Vasudeva Perumal 8th Brahmotsavam Celebrations at Mandasa

From 16-02-2017  To  22-02-2017

DATE PROGRAM
16-02-2017 Utsava Praramba Snapanam (Abhisekham)
19-02-2017 Sri Vasudeva Perumal Kalyana Mahothsavam
21-02-2017 Rathotsavam, Chakravari(Avabrudhasnanam) Sri Pushpayagam, Dwadasharadhana
22-02-2017 Uthsavantha Snapanam
17-02-2017-
21-02-2017
Vishesa Homamulu, Vahanasevalu and  Cultural Programs

The post Sri Vasudeva Perumal 8th Brahmotsavam @ Mandasa appeared first on Chinnajeeyar.

Source: Varija News